Hmotná a nehmotná újma (www.ujma.cz)

[dsm_scroll_image src=“https://milanbosak.cz/wp-content/uploads/2020/12/ujma.jpg“ alt=“ujma.cz“ title_text=“ujma“ _builder_version=“4.7.4″ _module_preset=“default“][/dsm_scroll_image]

Utrpěli jste újmu, škodu  na zdraví či hmotnou škodu?

  •  Dopravní nehody
  • Pracovní úrazy
  • Krácené, či neoprávněně zamítnuté PP
  • Újma na zdraví
  • Újma na majetku